Không chỉ tâm huyết trong kinh doanh với mong muốn mang lại những sản phẩm bất động sản có giá trị, mang đến chốn đi về an nhiên cho khách hàng, Thương Real còn có đam mê sống đẹp, sống tốt, sống có chia sẻ với cộng đồng và những hoàn cảnh nghèo, khó khăn trong cuộc sống.

Ngoài việc chú trọng phát triển các dự án bất động sản, Ban lãnh đạo Công ty còn đặc biệt quan tâm đến đời sống dân cư với nhiều hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội.
Những hoạt động thiện nguyện “Giúp đỡ những mảnh đời không may mắn” sẽ được công ty tổ chức định kỳ nhiều đợt trong năm,
Ngoài việc chú trọng phát triển các dự án bất động sản, Ban lãnh đạo Công ty còn đặc biệt quan tâm đến đời sống dân cư với nhiều hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội.
Những hoạt động thiện nguyện “Giúp đỡ những mảnh đời không may mắn” sẽ được công ty tổ chức định kỳ nhiều đợt trong năm,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *